Strategia

Tworzymy strategie dla usług i produktów zarówno w Internecie jak i poza nim. Doradzamy we wszystkich etapach procesu tworzenia produktu. Znając i rozumiejąc obecne trendy i konwencje rynkowe projektowane przez nas usługi i produkty zadowolą najwybredniejszych użytkowników.

Analiza potrzeb to metoda pozwalająca na dobre poznanie użytkowników, ich potrzeb oraz zadań, które starają się realizować za pomocą produktów internetowych.

Poznajemy utajone (prawdziwe) potrzeby użytkowników względem produktów z których użytkownicy korzystają lub będą korzystać.

Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala na dokonanie niezbędnych i trafnych zmian w produkcie jak i na właściwe i użyteczne zaprojektowanie przyszłych (nowych) produktów.

Analiza konkurencji pozwala na przeanalizowanie działań konkurencji. Wskazanie dobrych i złych praktyk na konkretnych produktach konkurencji, pozwala na wykorzystanie istniejących już rozwiązań (które można ulepszyć), a także pozwala na odrzucenie niesprawdzonych rozwiązań (złych praktyk), a tym samym osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Architektura informacji (Information architecture) to model, układ i pogrupowanie informacji w systemie oraz wizualizacja i opis relacji między informacjami w produkcie.

Cross-channel Strategy to spójna strategia produktów interaktywnych w różnych kanałach dotarcia do użytkowników np. strona www., strona mobilna, aplikacjia mobilna, fanpage na Facebooku, kanał na Youtubie, aplikacja na TV.

Customer Experience Strategy (CX) to strategia projektowania doświadczeń i wrażeń klienta podczas korzystania z usługi, produktu, bądź firmy.

Cardstorting (sortowanie kart) to jedna z metod wspomagający tworzenie struktury i architektury serwisu internetowego lub aplikacji. Może wspomóc projektanta w lepszym zrozumieniu i rozpoznaniu sposobu kategoryzacji informacji przez przyszłych użytkowników. Dzięki tej metodzie, projektant może poznać schematy myślowe i mentalne użytkowników oraz sposób w jaki użytkownicy łączą ze sobą poszczególne kategorie. Cardsorting pozwala na uzyskanie niezbędnych danych i informacji do stworzenia lepiej dopasowanej i bardziej zrozumiałej dla odbiorców struktury oraz nawigacji serwisu. Metoda polega na wypisaniu np. na kartkach wszystkich rodzajów treści i kategorii jakie może posiadać serwis, a następnie pokategoryzowaniu ich względem etykiet zbiorczych (kategorii, sekcji) Dzięki temu zyskujemy obraz wstępnej mapy strony najbardziej pasującej dla potrzeb użytkownika końcowego.

Analiza i specyfikacja wymagań to metoda pozwalająca na zdefiniowanie celów biznesowych projektu, wymagań i ograniczeń technologicznych oraz zakresu funkcjonalności produktu. Poprawne określenie tych obszarów prowadzi do szybkiego stworzenia obrazu produktu, który będzie tworzony.

Analiza i specyfikacja kontekstu użycia to metoda pozwalająca na określenie potrzeb użytkowników, którzy będą korzystać z produktu. Metoda ta korzysta z takich narzędzi jak: analiza potrzeb, analiza konkurencji, persony i scenariusze użycia (narzędzia te wchodzą w skład koncepcji funkcjonalnej).

Ewaluacja rozwiązań projektowych pozwala na sprawdzenie zgodności wcześniej ustalonych wymagań (zdefiniowanych zarówno w analizie specyfikacji wymagań, jak i analizie i specyfikacji kontekstu użycia).

Szkolenia z zakresu UCD i usability – szkolimy w oparciu o nasze doświadczenie. Do każdego szkolenia/warsztatu podchodzimy indywidualnie. Tematykę i zakres szkoleń ustalamy indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

W naszych szkoleniach oprócz teorii stawiamy przede wszystkim na praktykę: case study, dobre praktyki pochodzące z branży/konkurencji w której pracują osoby biorące udział w szkoleniu.

Warsztat: kontekst, zawartość, użytkownik – warsztat przeprowadzany przed tworzeniem architektury informacji. Warsztat jest analizą przyszłego produktu/pomysłu w trzech najważniejszych obszarach: kontekst (cele biznesowe, cele finansowe, polityka firmy, technologia i zasoby ludzkie), treści (zawartość i struktura produktu) i użytkownicy (potrzeby, doświadczenie, zadania).

Koncepcja kreatywna – pomagamy w wymyślaniu i tworzeniu koncepcji kreatywnych produktów tworzonych w Internecie.

Funkcjonalny copywriting - tworzymy opisy działania stron, aplikacji i innych produktów internetowych do screencastów, FAQ-u i innych instrukcji obsługi.

Dowiedz się o nas więcej