Projektowanie architektury informacji

Projektujemy architekturę informacji produktów internetowych (stron www, aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych itp.). Pracujemy w oparciu o metodologię UCD (User Centered Design). Analizujemy potrzeby, cele
i ograniczenia przyszłych użytkowników tworzonego produktu. Pamiętając o ustalonej wcześniej strategii
i koncepcji, znając trendy i konwencje, tworzymy spójny, zrozumiały i łatwy w użyciu produkt, który spełnia oczekiwania użytkowników.

Projektujemy:

Strony internetowe – projektujemy zarówno proste strony typu landing page jak i rozbudowane portale
i wortale tematyczne.

Aplikacje mobilne – projektujemy architekturę informacji aplikacji mobilnych na wszystkie dostępne platformy mobilne: Android, iOS (iPhone, iPad), Symbian (Nokia), Windows Mobile/Windows Phone 7, RIM (Blackberry). Projektujemy zgodnie z wytycznymi producentów: Android Developer, iOS Developer, UI Design and Interaction Guide for Windows Phone 7, Nokia Developer, UI Blackberry).

Mobilne strony internetowe – projektujemy wersje mobilne stron internetowych, tak by użytkownicy korzystający z urządzeń mobilnych mogli z nich bezproblemowo korzystać.

Aplikacja na telewizory (Smart TV) – projektujemy dedykowane aplikacje na telewizory.

Aplikacje internetowe (facebook) – projektujemy różnego rodzaju aplikacje internetowe, quizy, fanpage’e
i aplikacje konkursowe.

Aplikacje desktopowe czyli aplikacje działające lokalnie na komputerze użytkownika, które mają bezpośredni dostęp do urządzeń i funkcji systemu operacyjnego z którego korzysta użytkownik.

Content Management System (CMS) czyli system zarządzania treścią jest dedykowaną aplikacją internetową bądź zespołem aplikacji internetowych, pozwalającą na szybką i łatwą aktualizację oraz rozbudowę produktu do którego system zarządzania treścią został utworzony.

Customer Relationship Management (CRM) czyli system relacji z klientami pozwalający na uporządkowanie wszystkich procesów związanych z klientem i informacji o kliencie.

Serwisy produktowe są to strony internetowe skoncentrowane na prezentacji produktu, bądź usługi. Serwisy produktowe są dedykowane określonej grupie odbiorców, a sam serwis produktowy powinien atrakcyjnie prezentować produkty i usługi użytkownikom.

Interface'y multimedialne (interaktywne kioski, interface’y urządzeń RTV/AGD) – projektujemy użyteczne interface'y urządzeń multimedialnych, tak by użytkownicy nie mieli problemów z ich obsługą.

Systemy informacyjne (oznakowanie dróg, muzeów, urzędów) czyli oznaczenie miejsc użytku publicznego tak by było one użyteczne, a tym samym czytelne i zrozumiałe dla użytkowników.

Projektowana przez nas architektura informacji ma postać makiet funkcjonalnych. Makiety funkcjonalne to szablony stron bez elementów graficznych. Makiety obrazują rozmieszczenie funkcjonalności witryny lub aplikacji, uwzględniające zasady użyteczności. Pozwalają na szybką weryfikację elementów projektu w początkowej fazie jego realizacji przy stosunkowo niewielkich kosztach ich tworzenia. Elementy makiety powinny posiadać opis funkcjonalny.

Wyróżniamy trzy rodzaje makiet:

Wireframe - prosta makieta obrazująca rozmieszczenie głównych elementów strony www. , bądź aplikacji mobilnej. Główne funkcjonalności są klikalne na makiecie.

High fidelity wireframe - makieta o wysokim stopniu szczegółowości. Makieta taka jest klikalna, posiada większość podstron i stanów głównych elementów.

Prototyp - klikalna makieta, zachowująca się jak strona internetowa. Można na niej przeprowadzać badania użyteczności z udziałem docelowych użytkowników.

Dowiedz się o nas więcej